⚠ ВАЖНО! Ако правилата не бъдат спазвани
                  ще бъдете Баннат!

      ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

  №1 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНА! е кирилицата в
         нашите форуми в противен случей
         вашата бланка ще бъде изтрита!

  №2 • Латиницата може да я използвате
         само при думи от различни езици!

  №3 • ЗАБРАНЕНО! е всякакъв опит за имама
         или лъжа за кандидатурите написани
        от вас, в противен случай ще бъдете Бан!

  №4 • ЗАБРАНЕНО! е публикуването на
      най-различни неща не свързани с сървъра
Пример: Хакове, Др сайтове както и IP-та
                 и най-различни неща

  №5 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! Единственно може
            да публикувате само неща отностно
                            с сървъра!

  №6 • Заглавието на бланката възможно
           най-добре трябва да описва за какво
                 е пусната вашата Бланка!
    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

   • Това бяха правилата! Моля спазвайте ги! •