Искаме само да добавим!

• Може да си споделяте клиповете тук само
през 12ч един и същ клип, а ако е различен
може да се споделя през 6ч

• Също така е ЗАБРАНЕНО Да споделяте
други клипове които не са свързани с Сървъра

• Нямате право да спамите с едни и същи клипове, Също задължително е да се слага
нашето IP на сървъра ни!

• Приятна игра от екипа на @CrownFactions