"VINCARE"

Здравейте, това е поредният Faction Сървър в 
     България, по-принцип той е създат през
                      Април: "20.04.2017"

Но тогава решихме да го спрем за известно
Време и след това да го пуснем, причината да
Го спрем беше: Гличове, World-Border-а не
Беше нагласен и доста хора си правиха къщи
Извън бордъра, също така намаляваха хората
И имаше Лаг над 45/70 човека в сървъра!

      Тогава сървъра беше @CrownFactions 1.0

       НО!! Сега ни очаква нещо по-различно

              @CrownFactions 2.0 Представя:

   • Всички рангове са запазени от преди! 
    • Нов процесор, много повече GB Ram!

            ☑ IP ⁍ crownfactions.eu
     ☑ Подържана Версия ⁍ 1.7x | 1.8x

                    • Брутален Spawn
                    • Брутални KOTH's и Events!
                    • Нови Crates
                    • WebSite
                    • Ново IP
                    • Store
                    • Events
                    • KOTH's
                    • Warps
                    • Spawn
                    • Брутален End с Traps
                    • Custom Skills
                    • mcMMO
                    • Custom Enchants
                    • Gkits - Menu for kits
                    • Custom BalTop
                    • VoteParty
                    • Epic Vote Rewards
                    • Items with Effects
                    • Factions, FactionsTop
                    • Factions Boss Bar
                    • KOTH Top
                    • HarvesterHoe, SellWands
                    • CropChest for Hoppers!
                    • Shockwave Tools
                    • Trade with command
                    • Custom TabList
                    • 5 Global Ranks
                    • and more....