⚠ ВАЖНО! Всеки от екипа може да ви оценява
Кандидатурата! Ако предположим вашата
кандидатура за приета, ще ви отговорим
малко по-долу! Спазвайте правилата на бланката!
Име на Темата: Helper Application "Примерна Тема"

        #1 • Основна информация
         
            ► Потребителско име: VINCARE
            ► Предишни потребителски имена: VINCARENUMBANINE, CraftingPr099_
            ► От коя държава сте: България
           
            ► Вашата Възраст  (Минимум 14): 15
            ► Можете ли записвате клип: Да
            ► Какъв ранг сте сега: Crown
            ► Къде сте били от Екип: ENDERGOD,Wartic
 
  ► Освен български други езици можете ли
      да говорите и ако да какви са те: Горе-долу английски

     #2 • Задължителна Информация
         ► Колко време на ден ще отделяте,
             за сървъра?: 4 часа на ден
         
         ► Баннвани ли сте от сървъра и ако да
             каква е причината на вашият Бан: Не съм банван
         ► Можете ли да се справяте с този ранг: Да мога
         ► Обеснете малко за вас, и как ще се
             Справяте с вашите задължения!: Прая секс
         ⚠ ВАЖНО! Ако се кандидатирате за
             този ранг и ако бъдете приет
             вие получавате следните задължения:
          ► Да играете минимум 4 часа на Ден
          ► Да се отнасяте добре с играчите!
          ► Да следите чата от Спам/Псувни и т.н
          ► Да следите изцяло за Хакери!