ВАЖНО! Всеки от екипа може да ви оценява
Кандидатурата! Ако предположим вашата
кандидатура за приета, ще ви отговорим
малко по-долу! Спазвайте правилата на бланката!!

Име на Темата: Chat-Helper Application "Примерна Тема"

        #1 • Основна информация
         
            ► Потребителско име:

            ► Предишни потребителски имена:

            ► От коя държава сте:
           
            ► Вашата Възраст  (Минимум 14):

            ► Можете ли записвате клип:

            ► Какъв ранг сте сега:

            ► Къде сте били от Екип:
 
  ► Освен български други езици можете ли
      да говорите и ако да какви са те:

     #2 • Задължителна Информация

         ► Колко време на ден ще отделяте,
             за сървъра?:
         
         ► Баннвани ли сте от сървъра и ако да
             каква е причината на вашият Бан:

         ► Можете ли да се справяте с този ранг:

         ► Обеснете малко за вас, и как ще се
             Справяте с вашите задължения!:

         ⚠ ВАЖНО! Ако се кандидатирате за
             този ранг и ако бъдете приет
             вие получавате следните задължения:

          ► Да играете минимум: 4 часа на Ден
          ► Да се отнасяте добре с играчите!
          ► Да следите чата от Спам/Псувни и т.н