#1 • Бланка

        ► Причина за вашият Бан: Unfair Advantage

        ► Период на вашият Бан: Forever
 
        ► От кого сте Бан: Vincare

        ► Доказателство:
       
        ► Вашето потребителско име: SsMe

        ► От кога играете в сървъра: 2-3 месеца

        ► Какъв ранг сте били: Helper